top of page

PERSONDATA

Malermestrene
Bent Roer Næsted & John Leutenberger Aps
Højvangen 68, 2860 Søborg Tlf 40556521 & 40135210
CVR.nr 27322743

 

Oplysning om håndtering af Persondata af vores kunder!

Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse
af aftale hos: Malermestrene Bent Roer Næsted & John Leutenberger Aps CVR: 27322743

 

Generelt


Gennem din aftale med Selskabet indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet af EU’s Databeskyttelseslov, som har virkning i Danmark fra
25. maj 2018, samt den nuværende persondatalov.
Nedenfor kan du læse om de informationer der er indsamlet, herunder hvordan oplysning-
erne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan
kontakte, hvis du harspørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

 

Personoplysninger


Selskabet beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale med Selskabet.
Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer telefon/mobilnummer E-mail m.v.
Oplysninger vedrørende aktie- og anpartsselskabets navn, adresse m.v. vedrører ikke en
fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af aftalen, vil blive
opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Opbevaringen af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med selskabet består.

Når du køber en service hos Selskabet, har vi brug for dine personoplysninger som
dokumentation, indtil servicen er leveret/udført og betalt.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet i vores IT-system
eller fysiske arkiv, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

De personoplysninger vil som udgangspunkt, efter gældende regler blive opbevaret hos
Selskabet i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.
Når personoplysninger ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem,
vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først
og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den
aftale der er indgået med Selskabet og fremsendelse af faktura.

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine
almindelig kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug
for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at
Selskabet (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, med mindre hensynet til dig
går forud herfor.

Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader
videregivelse af personoplysninger.

Du har som kunde hos Selskabet ret til at få Selskabets bekræftelse på, om personoplysninger
vedrørende dig skal behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Selskabet uden unødig
forsinkelse.

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Selskabet uden unødig forsinkelse,
hvis Selskabet ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt Selskabet i henhold til gældende lovgivning er forpligtiget til
at opbevare oplysninger, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling
af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rette datoen for “sidst opdateret”
nederest på siden.

 

Kontakt


His du ønsker adgang til de oplysninger, som er registret om dig hos Selskabet, skal du
rette henvendelse til Tina Roer Næsted på E-mail: malermestrene2860@hotmail.com

Er der registret forkerte data, eller har ud andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme
sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registeret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Selskabet behandling af dine personoplysninger kan dette ske
til Datatilsynet.

Sidst opdateret 17. oktober 2018

BESTIL TILBUD

Få et gratis og uforpligtende tilbud og se med egne øjne at god kvalitet fås til en fair pris
bottom of page